Madel Pulirapid PACK 2 x 750 ml Aceto fialový

Nové Bez poškození Originál obal
Neohodnoceno
Značka: Madel
199 Kč –10 %
Snímek obrazovky 2023 09 21 222013
199 Kč –10 % 179 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
18.4.2024

Pulirapid Aceto je účinný čistič, který nejen vyčistí povrch, ale zároveň jej i vyleští. Obsahuje kyseliny, které odstraní veškerou špínu, a přírodní ocet, který eliminuje nežádoucí pachy a zanechá třpytivý povrch.

Detailní informace

Autorizované servisy
Autorizované servisy
Zboží opravují pouze autorizované servisy.
Doprava zdarma
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5000,- Kč doprava zdarma.
Ekologická udržitelnost
Ekologická udržitelnost
Používat lze i rozbalené či esteticky poškozené zboží.
Skutečné fotky
Skutečné fotky
Můžete si vždy prohlédnout skutečné fotky zboží.

Detailní popis produktu

  • Lze použít na: nerezové dřezy, vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety, podlahy, dlaždičky, keramiku, příbory, sklenice, nerezové části praček a myček, napařovacích žehliček apod.
  • Nepoužívat na: mramor, žulu, přírodní kameny, barevné lamináty, hydromasážní vany, teplé povrchy a předměty
  • Čistění barevné keramiky a smaltových van se doporučuje vyzkoušet odolnost materiálu na malém kousku
  • Použití: Neředěný přípravek nanést, nechat působit a poté opláchnout vodou
  • Varování: H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Látky nebezpečné pro životní prostředí

Návod k použití: Na malé plochy nerezové dřezy a vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety, nastříkejte pár kapek na vlhkou houbu nebo hadřík, očistěte žádané předměty a poté opláchněte vodou. Na zvláště znečištěné nerezové části praček, myček, napařovacích žehliček, konvic na čaj kávovarů, apod nalijte přípravek nezředěný, nechejte působit několik minut a potom dobře opláchněte. Očištěné předměty budou krásně zářit.

Na velké plochy: podlahy, dlaždičky, keramiku použijte ředění 60 až 90 ml 2 až 3 uzávěry na 1 litr vody a poté opláchněte.

Na příbory, sklenice, jídelní soupravy použijte roztok 120 ml 4 uzávěry na 1 litr vody, ponořte předměty do roztoku, nechte působit 10–15 min a poté důkladně opláchněte vodou.
Skladování: Vyhnout se skladování při teplotách nižších než 10 °C a vyšších než 40 °C.
Vyrobeno: Itálie
Výrobce: MADEL S.P.A., Via Evangelista Torricelli n°3 – 48033 Cotignola (RA), Itálie
Distributor: MADEL CZ, spol. s r.o., Říčanská 13, 635 00 Brno, ČR
Složení: Kyselina orthofosforečná; undekanol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný, propoxylovaný, méně než 5 %: fosfonáty, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Skin Corr. 1A
  • Eye Dam. 1
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293).

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Ke stažení:

Bezpečnostní list


Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky koupelna/kuchyně
Dezinfekce Ne
Na nádobí Ne
Objem 1500 ml
Hmotnost 1,74 kg
Počet kusů v balení 2 KS

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící a dezinfekční prostředky
Obal: Originál
Poškození: Bez poškození
Stav: Nové