Ariel gelové kapsle Unstoppables krabice 26PD

Nové Bez poškození Originál obal
1 hodnocení
Značka: Ariel
359 Kč –16 %
Snímek obrazovky 2023 11 18 201412
359 Kč –16 % 299 Kč
Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
30.5.2024

Kapsle na praní Ariel+ Unstoppables se silou Lenoru přinášejí důkladné praní a odstranění skvrn i při nízkých teplotách a to díky technologii Cool Clean. Jejich obal je 100% rozpustný ve vodě a krabice je nově zhotovena z recyklovatelného kartonu. Kapsle Ariel All in One PODS odstraňují skvrny, chrání barvy a osvěžují.

Detailní informace

Autorizované servisy
Autorizované servisy
Zboží opravují pouze autorizované servisy.
Doprava zdarma
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5000,- Kč doprava zdarma.
Ekologická udržitelnost
Ekologická udržitelnost
Používat lze i rozbalené či esteticky poškozené zboží.
Skutečné fotky
Skutečné fotky
Můžete si vždy prohlédnout skutečné fotky zboží.

Detailní popis produktu

Ariel

Ariel

Ariel

Ariel+ kapsle na praní Unstoppables 26 ks

 

Vlastnosti

  • Kapsle s All-in-1 silou: 1. Odstraňují skvrny 2. Rozjasňují 3. Osvěžují 4. Chrání textilie 5. Pro praní při nízkých teplotách s dotekem Lenor Unstoppables
  • Navrženy pro nižší teploty praní – technologie Cool Clean
  • Odstranění skvrn i za nižších teplot
  • Obsahují navíc modrou komůrku pro 2× delší svěžest (v porovnání s Mountain Spring, při uložení v šatníku)
  • Obal kapslí je 100% rozpustný ve vodě
  • Nové kartonové balení ECOCLIC – obsahuje maximálně 5 % plastů a přesto kapsle dobře ochrání
  • Šetřete energii při každém praní, snižte emise C02 s praním na nižší teplotu
  • Uchovávejte mimo dosah dětí – další informace najdete na keepcapsfromkids.eu
  • Prací prostředek Ariel doporučují značky Whirlpool, Electrolux, Candy, Beko

 Korozivní a žíravé látky

Návod k použití: Viz obal.
Skladování: Skladujte v původních obalech, na chladném a suchém místě.
Distributor: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Složení: >30% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, 5–15% Mýdlo, 5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool
Předlékařská první pomoc:

PŘI VDECHNUTÍ: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Přestaňte produkt používat.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAT zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Třída a kategorie nebezpečnosti:

Žíravost / Dráždivost pro kůži Kategorie 2 – (H315)

Vážné poškození očí / Podráždění očí Kategorie 1 – (H318)

Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 3 – (H412)

Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H315 – Dráždí kůži.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 – Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Další informace

EUH208 – Obsahuje isoeugenol, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Bez přítomnosti složek PBT a vPvB.

Ke stažení:

Bezpečnostní list


Technické parametry

Aviváž Ne
Gel Ne
Kapsle Ano
Prací prášek Ne
Odstraňovač skvrn Ano
Na barevné prádlo Ano
Hmotnost 0,84 kg
Počet kusů v balení 26 KS
Počet pracích dávek 26

Doplňkové parametry

Kategorie: Kapsle na praní
Obal: Originál
Poškození: Bez poškození
Stav: Nové