Ariel gelové kapsle Mountain Spring krabice 31PD

Nové Bez poškození Originál obal
Neohodnoceno
Značka: Ariel
399 Kč –22 %
Snímek obrazovky 2023 11 18 203016
399 Kč –22 % 309 Kč
Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do:
30.5.2024

Kapsle na praní Ariel Mountain Spring přinášejí důkladné praní a odstranění skvrn i při nízkých teplotách a to díky technologii Cool Clean. Jejich obal je 100% rozpustný ve vodě a krabice je nově zhotovena z recyklovatelného kartonu. Kapsle Ariel All in One PODS odstraňují skvrny, chrání barvy a osvěžují.

Detailní informace

Autorizované servisy
Autorizované servisy
Zboží opravují pouze autorizované servisy.
Doprava zdarma
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5000,- Kč doprava zdarma.
Ekologická udržitelnost
Ekologická udržitelnost
Používat lze i rozbalené či esteticky poškozené zboží.
Skutečné fotky
Skutečné fotky
Můžete si vždy prohlédnout skutečné fotky zboží.

Detailní popis produktu

Ariel

Ariel

Ariel

Ariel

Ariel kapsle na praní Mountain Spring 31ks

 

Vlastnosti

  • Kapsle s All-in-1 silou: 1. Odstraňují skvrny 2. Chrání barvy 3. Osvěžují 4. Chrání textilie 5. Pro praní od 20 °C
  • Navrženy pro nižší teploty praní – technologie Cool Clean
  • Odstranění skvrn i za nižších teplot
  • Obal kapslí je 100% rozpustný ve vodě
  • Nové kartonové balení ECOCLIC – obsahuje maximálně 5 % plastů a přesto kapsle dobře ochrání
  • Šetřete energii při každém praní, snižte emise C02 s praním na nižší teplotu
  • Uchovávejte mimo dosah dětí – další informace najdete na keepcapsfromkids.eu
  • Prací prostředek Ariel doporučují značky Whirlpool, Electrolux, Candy, Beko

 Korozivní a žíravé látky

Návod k použití: Viz obal.
Skladování: Skladujte v původních obalech, na chladném a suchém místě.
Distributor: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Složení: >30% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, 5–15% Mýdlo, >5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool
Předlékařská první pomoc:

PŘI VDECHNUTÍ: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Přestaňte produkt používat.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAT zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Třída a kategorie nebezpečnosti:

Žíravost / Dráždivost pro kůži Kategorie 2 – (H315)

Vážné poškození očí / Podráždění očí Kategorie 1 – (H318)

Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 3 – (H412)

Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H315 – Dráždí kůži.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 – Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Další informace

EUH208 – Obsahuje Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Delta-Damascone, Isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

Bez přítomnosti složek PBT a vPvB.

Ke stažení:

Bezpečnostní list


Technické parametry

Aviváž Ne
Gel Ne
Kapsle Ano
Prací prášek Ne
Odstraňovač skvrn Ano
Na barevné prádlo Ano
Hmotnost 0,97 kg
Počet kusů v balení 31 KS
Počet pracích dávek 31

Doplňkové parametry

Kategorie: Kapsle na praní
Obal: Originál
Poškození: Bez poškození
Stav: Nové